Verzekeringen

Verzekeringen

U kunt zich bij vele verzekeraars voor tandheelkundige zorg verzekeren. Graag verwijzen wij u voor informatie over verzekeringen en de verschillen in dekking naar www.allesoverhetgebit.nl/polisvergelijker.

Kosten voor de patiënt (voor doelgroep patiënten)
Wie betaalt de tandheelkundige behandeling?

Behandelingskosten kunnen soms voor 100% vergoed worden. Met Zilveren Kruis Achmea zorgverzekering hebben wij hiervoor een speciale overeenkomst, doelgroep patiënten dienen wel een kleine aanvullende verzekering te hebben. Met alleen een basisverzekering kunnen er naast het wettelijk eigen risico kosten voor eigen rekening komen. Indien de doelgroep patiënt niet verzekerd is via Zilveren Kruis Achmea, dan wordt er na het intake gesprek een machtiging voor de tandheelkundige behandeling aangevraagd bij de betreffende ziektekostenverzekeraar. Als de machtiging wordt goedgekeurd door de verzekeraar ontvangt u hier bericht over en kunnen er vervolgafspraken worden gemaakt.

Voor iedere verzekering geldt het wettelijk eigen risico.