Welkom bij tandartspraktijk Jouw Mondzorg

Specialist voor iedereen

Jouw Mondzorg is een full service tandartspraktijk waar u terecht kunt voor al uw wensen en problemen op het gebied van tandheelkunde. In het bijzonder zet de praktijk zich in om sociaal kwetsbare mensen zoals (ex)daklozen, (ex)verslaafden en mensen met psychiatrische problematiek te voorzien van een op hen toegepaste tandheelkundige behandeling. Wij spreken over een 'doelgroep patiënt' als een patiënt binnen deze doelgroep valt. Patiënten uit de doelgroep worden veelal begeleid door een casemanager. Voor deze doelgroep kunnen wij vaak aparte afspraken met hun zorgverzekering maken, om de kosten van de behandeling te vergoeden.

Daarnaast is onze praktijk uiteraard ook toegankelijk voor reguliere patiënten. 

Vijf tandartsen, een mondhygiëniste en een klinisch prothesetechnicus, ondersteund door de assistentes, vormen het hart van de praktijk. Zij begeleiden de patiënten, stellen de diagnose en maken een behandelplan.

Iedere behandelaar draagt zorg voor zijn/haar specialistische onderdelen van de behandeling

Jouw Mondzorg hanteert altijd al zeer hoge hygiëne- en infectiepreventieregels. Toch zetten wij daarin – mede op advies van het RIVM – nog een extra stap. Een overzicht van de belangrijkste maatregelen:

We vragen
Alvast bedankt voor uw begrip.