Welkom bij tandartspraktijk Jouw Mondzorg

Specialist voor iedereen

Jouw Mondzorg is een tandartspraktijk waar u terecht kunt voor tandheelkundige zorg op maat. Naast reguliere patiëntenzorg, zetten wij ons extra in om sociaal kwetsbare mensen zoals (ex)daklozen, (ex)verslaafden en mensen met psychiatrische problematiek te voorzien van een op hen toegepaste tandheelkundige behandeling. Wij spreken over een 'doelgroep patiënt' als een patiënt binnen deze doelgroep valt. Patiënten uit de doelgroep worden veelal begeleid door een casemanager. Voor deze doelgroep kunnen wij vaak aparte afspraken met hun zorgverzekering maken, om de kosten van de behandeling te vergoeden.

Meerdere tandartsen, mondhygiënisten en een klinisch prothesetechnicus, ondersteund door de assistenten, vormen het hart van de praktijk. Zij begeleiden de patiënten, stellen de diagnose en maken een behandelplan.

Iedere behandelaar draagt zorg voor zijn/haar specialistische onderdelen van de behandeling.

Jouw Mondzorg hanteert altijd al zeer hoge hygiëne- en infectiepreventieregels. Toch zetten wij daarin – mede op advies van het RIVM – nog een extra stap. Een overzicht van de belangrijkste maatregelen:

Alvast bedankt voor uw begrip.