Klachtenregeling & Privacyverklaring

Klachtenregeling

Wat te doen als u niet tevreden bent?
Wij doen onze uiterste best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Heeft u toch een vraag of een klacht, meld dit dan bij ons of stuur een mail naar: info@jouwmondzorg.nl. Wij vinden het belangrijk dat u iets met uw onvrede doet.

Praat met uw tandarts
Vraag om een verhelderend gesprek met uw tandarts. Meestal lost dit al veel onduidelijkheden op. U kunt aangeven wat u onduidelijk vindt. En de tandarts kan nog eens uitleggen waarom hij of zij iets op een bepaalde manier heeft gedaan. Bovendien is het voor de tandarts belangrijk te weten, dat u een probleem heeft. U kunt dan gezamenlijk zoeken naar een oplossing.

Mocht u er toch niet uitkomen, dan kunt u bij de KNMT (Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde) terecht. Onze tandartsen zijn allen aangesloten bij de klachtenregeling van de KNMT. De KNMT legt u graag uit wat zij voor u kunnen betekenen.

Privacyverklaring

Hier kunt u onze Privacyverklaring Jouw Mondzorg Utrecht downloaden.