Verzekeringen

Verzekeringen

U kunt zich bij vele verzekeraars voor tandheelkundige zorg verzekeren. Graag verwijzen wij u voor informatie over verzekeringen en de verschillen in dekking naar https://www.allesoverhetgebit.nl. Voor iedere verzekering geldt het wettelijk eigen risico van € 385,- (jaar 2023).

Voor de actuele tandartstarieven verwijzen wij u naar
www.tandarts.nl/tandartstarieven

Kosten voor reguliere patiënten
Indien u een tandartsverzekering heeft, houdt u dan rekening met een eventuele eigen bijdrage.
De dekking verschilt per aanvullende tandartsverzekering.

Kosten voor doelgroep patiënten
Na de intake wordt er gekeken of er een machtiging aangevraagd kan worden bij de zorgverzekeraar van de betreffende patiënt voor de tandheelkundige behandeling. Met een aantal zorgverzekeraars hebben wij een overeenkomst en hoeft er geen machtiging aangevraagd te worden.
Wel dient iedere patiënt rekening te houden met een eventuele eigen bijdrage of eigen risico.
Wordt de machtiging bij de desbetreffende zorgverzekeraar afgewezen dient de patiënt de kosten voor intake zelf te betalen. Mochten hierover nog onduidelijkheden zijn dan kunt u deze vooraf of tijdens de intake bespreken.