Verzekeringen

Verzekeringen

U kunt zich bij vele verzekeraars voor tandheelkundige zorg verzekeren. Graag verwijzen wij u voor informatie over verzekeringen en de verschillen in dekking naar www.allesoverhetgebit.nl/polisvergelijker.

Voor de actuele tandartstarieven verwijzen wij u naar
www.tandarts.nl/tandartstarieven/2019/.

Tarieven voor tandtechniek klik hier

Kosten voor doelgroep patiënten
Voor iedere verzekering geldt het wettelijk eigen risico van € 385,- (in 2019).
Na de intake wordt er gekeken of er een machtiging aangevraagd kan worden bij de zorgverzekeraar van de betreffende patiënt voor de tandheelkundige behandeling. Met een aantal zorgverzekeraars hebben wij een overeenkomst en hoeft er geen machtiging aangevraagd te worden.
Wel dient iedere patiënt rekening te houden met een eventuele eigen bijdrage en eigen risico.
Wordt de machtiging bij de desbetreffende zorgverzekeraar afgewezen dient de patiënt de kosten voor intake zelf te betalen. Mochten hierover vragen zijn kunt u dit vooraf of tijdens de intake stellen.

Kosten voor reguliere patiënten
Indien u een tandartsverzekering heeft, houdt u dan rekening met een eventuele eigen bijdrage.
De dekking verschilt per aanvullende tandartsverzekering.