Inschrijven

Via de links naar de inschrijfformulieren onderaan deze pagina kunt u zich inschrijven als nieuwe patiënt.
Zowel reguliere als doelgroep patiënten zijn van harte welkom.

1e bezoek aan de praktijk
Voorafgaand aan een behandeling in onze praktijk, nodigen wij nieuwe patiënten uit voor een 1e consult. We nemen de tijd om kennis te maken, uw vragen te beantwoorden, uw mondsituatie te onderzoeken en -eventueel- een individueel behandelplan op te stellen. Bij het 1e consult heeft u uw identiteitsbewijs en verzekeringspas bij u.

Jouw Mondzorg doet er alles aan om te zorgen dat uw behandeling zo aangenaam mogelijk verloopt. We werken met patiëntvriendelijke technieken en behandelmethoden en kunnen vrijwel elke behandeling pijnloos uitvoeren door middel van een plaatselijke verdoving.

Onder 'doelgroep' verstaan wij de sociaal kwetsbaren in deze samenleving. Te denken valt hierbij aan (ex)daklozen, (ex)verslaafden en mensen met een psychiatrische problematiek.
Cliënten moeten ingeschreven zijn bij een instelling en woonachtig zijn in
de provincie Utrecht.

Doelgroep patiënten dienen altijd met begeleiding naar de afspraak te komen.

Bij deze patiënten zijn vaak meerdere instanties betrokken.

Belangrijk voor ons om te weten voordat we een nieuwe doelgroep patiënt kunnen inschrijven is:
- Wat is de problematiek?
- Hoe intensief wordt de cliënt begeleid?
- Welke andere instanties zijn er betrokken bij de cliënt?

Cliënten met alleen schuldhulpverlening vallen niet onder de doelgroep, zij kunnen zichzelf aanmelden als reguliere patiënt.

Cliënten die onder beschermingsbewind of WSNP bewind staan mogen ingeschreven worden als reguliere patiënt. Bij de intake wordt een begroting voor de bewind voering gemaakt en wij zullen contact opnemen met de bewind voering of er ruimte is voor tandheelkundige zorg.
Graag de gegevens van de bewind voering bij de inschrijving vermelden.

Inschrijven reguliere patiënt
Klik hier indien u zich als patiënt wenst aan te melden.

Inschrijven doelgroep patiënt
Klik hier indien u als begeleider of casemanager een patiënt wilt aanmelden.