Huisregels

Huisregels

 

Jouw Mondzorg hanteert onderstaande huisregels, we vragen u deze goed te lezen en te respecteren. Mochten er vragen zijn dan horen wij dit graag.

1. Indien u uw afspraak wil afzeggen of verzetten, dient u dit 24 uur van te voren door te geven. Doet u dit niet, dan wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht.

2. Wanneer u te laat komt op uw afspraak, vervalt deze en dient er een nieuwe afspraak gemaakt te worden.

3. Als u uw afspraak niet afzegt, dan vervallen mogelijk alle gemaakte vervolgafspraken.

4. Bij vier keer afwezigheid zonder bericht wordt u uitgeschreven bij Jouw Mondzorg. De 1e keer krijgt u een waarschuwing, de 2e keer een factuur en de 3e keer een brief met een laatste waarschuwing en een factuur. De 4e keer schrijven we u definitief uit. 

6. Bij medische klachten en bijzondere ziektes dient u dit op tijd aan ons door te geven.

7. Als er wijzigingen zijn in uw gegevens, zoals adres / telefoonnummer (of begeleiding) dient u dit zo snel mogelijk aan ons door te geven.

8. Uw mobiele telefoon graag op stil in de wachtkamer en tijdens de behandeling.

9. In het gebouw mag niet gerookt worden.

10. Hou de wachtkamer netjes en gezellig.

11. In en om tandartspraktijk Jouw Mondzorg mogen geen alcohol of drugs worden gebruikt.

12. Waar redelijk en haalbaar krijgen acute pijnklachten voorrang. Ook kunnen er complicaties optreden tijdens geplande behandelingen. Dat kan betekenen dat wij iets uitlopen en u even moet wachten. Dat is vervelend, maar wij rekenen op uw begrip. Ook u wilt toch graag snel en goed geholpen worden.

13. Bij grensoverschrijdend gedrag zullen wij u, afhankelijk van de ernst van de situatie uitschrijven uit onze praktijk. Onder grensoverschrijdend gedrag verstaan wij (uit)schelden, verwijten, intimideren en (be)dreigen van de praktijk en/of onze medewerkers. 

 

Doelgroep Patiënten

 

14. Patiënten die onder de doelgroep vallen dienen een afspraak te maken in samenspraak met de begeleiding van de patiënt. De begeleider kan de patiënt ook inschrijven via het inschrijfformulier ”inschrijven voor doelgroeppatiënt”

15. Doelgroep patiënten dienen met begeleiding naar de afspraak te komen. Wij vragen om een begeleider mee te nemen voor de financiële afhandeling, maar voor begeleiding tijdens de behandeling en de nazorg van de behandeling. De begeleiding kan ook helpen bij de therapietrouwheid die belangrijk is voor u behandeling en tenslotte horen twee personen altijd meer dan één. 

16. De kosten voor (basis) tandheelkundige behandelingen worden vaak betaald vanuit de basisverzekering wanneer u een begeleider heeft vanuit een instelling. Houd u rekening met een ‘eigen risico’ van uw zorgverzekering.

We vertrouwen erop dat, wanneer u zich inschrijft bij Jouw Mondzorg, u akkoord bent met onze huisregels.